Ons beleidsplan

Beleidsplan

Beleidsplan/projectplan speelgoed kledingbank Twenterand

1. Missie/visie

gezinnen die zich kunnen ontwikkelen, ook die in armoede leven Ook is het zo dat kleding en speelgoed prima een tweede leven kan hebben, kleding en speelgoed kan hergebruikt worden. Hergebruik heeft niet alleen voordelen voor het milieu maar ook een positief effect op de huidige consumptie maatschappij. Hergebruik van materialen kan prima. Wij gaan als speelgoed kledingbank werken aan positieve publiciteit, opzetten van activiteiten. Ons doel ten aanzien van de speelgoed kledingbank is dat uiteindelijk alle gezinnen in Twenterand, liefst landelijk, ontwikkelen, ongeacht hun afkomst, ongeacht hun religie en ongeacht of ze in armoede leven of niet.

1.2 Doelstelling

Wij realiseren onze missie door gezinnen voorzien van speelgoed en kleding alle gezinnen in Twenterand de mogelijkheid te bieden om kleding en speelgoed uit te zoeken zonder kostten door deze gezinnen de kans te geven om erbij te horen, net als de klasgenootjes, vriendjes en vriendinnetjes. Uitsluiting en niet mee kunnen doen is nooit leuk, zeker niet voor kinderen jong volwassenen en ouderen

1.3 Strategie

Vanuit de Speelgoedbank en kledingbank geven wij speelgoed en kleding weg. Wij hebben we nu een locatie. Ouders en kinderen kunnen bij ons komen en speelgoed en kleding gratis ophalen. De eerste keer dat iemand komt registreren wij deze persoon en gaan wij een gesprek aan om te kijken of de persoon ook onder de doelgroep valt. Wij kijken niet naar het inkomen maar naar het besteedbaar inkomen, dus wat houdt iemand over in de maand over na betaling van de vaste lasten (en aflossing schulden). Deze controle doen wij aan de hand van een gesprek en vertrouwen. In de praktijk blijkt ook dat wij hiermee laagdrempelig zijn en dat fraude minimaal is. Door mensen te registreren hebben wij zicht op de menen die komen, de aantallen en de frequentie dat iemand komt. Iemand mag ca 5 keer per jaar komen, evenredig verdeelt over een kalenderjaar. Rondom verjaardagen en Sinterklaas zorgen wij dat de kinderen iets extra’s krijgen. Tevens mag elk kind bij elk bezoek een boek meenemen en een extra stuk speelgoed met betrekking tot ‘het spel van de maand’. Dit is bijvoorbeeld memorie of domino. We gaan dus van uit een nieuwe locatie op het zelfde terrein als de speelgoedbank en ieder kind een sint de kledingbank openen. En op dit moment geven we alle kleding door, maar we ontvangen signalen dat gezinnen niet altijd naar andere steden kunnen vandaar de opzet in vriezenveen.

2.0 Situatie en ambities

Het gaat om een nieuwe stichting in Twenterand. We helpen op dit moment rond sinterklaas 350 in Twenterand via ieder kind een sint. We willen deze doelgroep helpen door het hele jaar er voor ze te zijn. We hebben een andere stichting ieder kind een sint waar in we 1200 kinderen per jaar voorzien van speelgoed. En nu een jaar de speelgoedbank kledingbank Twenterand

3.0 Vrijwilligers

We hebben 15 vrijwilligers in de leeftijd 20 tot 70 jaar.

4.0 Financiën

De financiën blijven een zorg maar zit een duidelijke groei in qua fondsen en donaties. Ook zoeken we naar creatieve oplossingen als verkoop van ‘overtollige kleding op rommelmarkten. Hierbij moet gedacht worden aan kleding dat wel goed is niet te versleten is om nog gratis weg te geven. Wij streven naar een goede kwaliteit van kleding. En dat het altijd gratis weggegeven wordt zonder enkele vergoedingen. De gelden worden geworven door fondswerving donatie van bedrijven.

5.0 KLEDING

We hebben voldoende aanvoer van nieuw en gebruikte kleding en speelgoed vanuit heel Twente. . Ook krijgen wij veel particuliere inbreng van kleding en speelgoed.

6.0 Organisatie

De Speelgoedbank is een stichting en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 85140422 Molenstraat 46 7671kc vriezenveen Andrezoer@speelgoed- kledingbanktwenterand.nl.

7.0 Verhuur

Onroerende zaken verhuren we om de kosten te dekken van de speelgoed en kledingbank.

8.0 Bestuur

Het bestuur bestaat uit die onbezoldigd de werkzaamheden voor de Speelgoedbank. Ook geen onkosten vergoeding. Voorzitter: A Zoer Penningmeester: T de winter Secertaris: M Oordt

Onze locatie

Hier kan je ons vinden